Thông báo lỗi forum


Thông báo:


Server chứa forum bị quá tải và mất dữ liệu nên tạm thời chưa thể điều hướng sang forum được mong các bạn thông cảm. Các bạn vui lòng sử dụng tạm tính năng commend bằng tài khoản google nhé.
Khi nào forum phục hồi lại server sẽ tự động gửi thông báo đến từng tài khoản gmail của các bạn. Xin cảm ơn.